Bonnerman & Partners heeft ruime ervaring met het afwikkelen van nalatenschappen. Gezien de complexiteit van de materie, de tijd en energie die een afwikkeling van een nalatenschap kost en de kans op onenigheid, is het raadzaam om u bij te laten staan door een onafhankelijke professional. U kunt ons benoemen tot executeur in uw testament of ons inschakelen bij de uitvoering van de taken van de reeds benoemde executeur. Indien er geen executeur benoemd is, kan Bonnerman & Partners via een notariële volmacht de nalatenschap afwikkelen. Wij zijn vertrouwd met nalatenschappen van diverse omvang en complexiteit.

Executele en nalatenschapsbemiddeling

Het verdelen van een erfenis heeft veel impact op familierelaties. In een groot aantal gevallen ontstaan er conflicten bij de afwikkeling van nalatenschappen. Moeizame verhoudingen en gebeurtenissen uit het verleden kunnen hun weerslag hebben op de afwikkeling. Juridische procedures hierover zijn over het algemeen erg kostbaar en brengen slechts in een zeer klein aantal gevallen een oplossing. Wij zijn er om u bij te staan met als doel om er samen goed uit te komen.

Vereffening

Indien een nalatenschap beneficiair wordt aanvaard, dan dient deze vereffend te worden door de erven. Bonnerman & Partners kan deze taak voor u als erfgenamen via een volmacht overnemen. Wij hebben de juiste combinatie van juridische en financiële kennis in huis. 

Inboedelverdeling

De verdeling van een inboedel is vaak een tijdrovende en emotionele gebeurtenis. Potentiële conflicten liggen op de loer. Bonnerman & Partners kan u adviseren en begeleiden bij de verdeling van deze goederen

Het verdelen van een erfenis heeft grote impact op familierelaties. Laat u hierin bijstaan door een onafhankelijke partij. Dat voorkomt een hoop gedoe.