Als iemand door een ongeval of medische fout een aanzienlijke schadevergoeding ontvangt, dan is het van belang dat hier de juiste begeleiding en bescherming wordt geboden. Een dergelijke onverwachte dramatische gebeurtenis vereist, naast professionele begeleiding op het gebied van financiën, veel begrip en inleving. Wij zijn gespecialiseerd in bewind en advies bij letselschade en hebben veel ervaring in de omgang met slachtoffers, familie en naaste betrokkenen.

Wanneer kan een slachtoffer onder bewind worden gesteld?

Wanneer iemand niet (meer) in staat is om zelf voor de financiën te zorgen en er sprake is van een aanzienlijk schadevergoeding aan het slachtoffer, dan is het van belang dat er goede begeleiding en bescherming is. Voor familieleden is deze verantwoordelijk vaak te groot. De complexiteit van de financiële planning, fiscale zaken en het risico dat er iets fout gaat, maken dat er vaak voor een onafhankelijke professional wordt gekozen die het bewind voert over de letselschade-uitkering.

Bewind voor minderjarigen

Bonnerman & Partners heeft veel ervaring met minderjarige slachtoffers. Juist het goed begeleiden van kinderen is belangrijk omdat het een kwetsbare doelgroep is. Er is vaak sprake van bewind over een langere termijn. Als ons kantoor wordt benoemd als bewindvoerder is de continuïteit gegarandeerd.

Financiële planning

De financiële planning, welke belangrijk is voor het verkrijgen van inzicht in hoe lang er met de uitgekeerde schadevergoeding kan worden gedaan, wordt uitbesteed aan een specialist op dit gebied. Vervolgens wordt jaarlijks bekeken of een en ander volgens de planning verloopt.

Als u kiest voor Bonnerman & Partners, dan kiest u voor een onafhankelijke professional die het bewind voert over de letselschade-uitkering.