Nalatenschapbemiddeling

In een groot aantal gevallen ontstaan er conflicten met betrekking tot de afwikkeling van nalatenschappen. Hieraan ten oorzaak liggen veelal emotionele en financiële elementen naast gebeurtenissen die verband houden met een ieders positie in de familie structuur van de overledene. Verstoorde relaties van vele jaren her kunnen hun weerslag hebben op de afwikkeling. Juridische procedures hierover zijn over het algemeen erg kostbaar en brengen slechts in een zeer klein aantal gevallen een oplossing.

Bonnerman & Partners kiest voor een benadering waar in een werkbare mix van juridische, financiele en menselijke elementen de afwikkeling op een wijze die zowel bevredigend is in geldelijk opzicht als in menselijk en familiair opzicht wordt geregeld.
Uitgangspunt daarbij blijft de wens van de cliënt.