Financiele begeleiding bij letselschade uitkering

Naar aanleiding van de vraag van een groot aantal letselschade advocaten en andere partijen of wij een cliënt van hen kunnen begeleiden en eventueel ondersteunen bij een zorgvuldige besteding van het door de verzekeraar uitgekeerde schadebedrag, brengen wij onze dienstverlening en jarenlange ervaring met betrekking tot dit onderwerp graag onder uw aandacht.

In gevallen van uitkering bij, met name grotere, schades bestaat er over het algemeen veel behoefte bij slachtoffers om inzicht te krijgen in wat de hoogte en tijdsduur van het op de uitkering gebaseerde inkomen zal zijn.

Een goede bescherming daarbij van het vermogen juist bij deze slachtoffers is cruciaal. Het bij de kantonrechter aanvragen van de maatregel van beschermingsbewind is derhalve in de meeste gevallen opportuun.

In de loop van het proces van het vaststellen van de schadeuitkering kan een aantal vragen naar voren komen zoals:

  • wie beheert de voorschotten
  • hoe zorgt u voor goed beheer van de einduitkering/het vermogen
  • moet het slachtoffer onder bewind worden gesteld al dan niet voor het uitgekeerde bedrag of voor het gehele vermogen
  • hoe zit het met minderjarigen met een letselschade uitkering
  • wie verzorgt de financiele planning tijdens en na afloop van het uitkeringstraject
  • wat betekent de letselschadeuitkering in fiscaal opzicht voor uw client
  • hoe kwetsbaar is uw client na zijn/haar letsel en hoe gevoelig is hij/zij voor financieel misbruik

Wanneer er bij het slachtoffer of bij de familie twijfel bestaat om een eindregeling te accepteren kan een onafhankelijk advies over hoe een en ander in de toekomst gaat uitwerken, helpen bij het nemen van die beslissing.
Wellicht zal het daarbij in voorkomende gevallen de verzekeraar zijn die deze dienst wil afnemen om een zorgvuldige en volledige afwikkeling tot stand te kunnen brengen.

Als geheel onafhankelijke partij kunnen wij de genoemde financiële planning verzorgen en tevens een prominente rol spelen bij de uiteindelijke keuze van de vermogensbeheerder. Daarbij kunnen wij op een inzichtelijke wijze jaarlijks rapport uitbrengen hoe het vermogen en of de besteding daarvan zich ontwikkelen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor per telefoon 0356982725 of per mail bonnerman@bonnerman.nl