Vereffening

Indien een nalatenschap beneficiair wordt aanvaard, dient in de regel een vereffenaar benoemd te worden. Onder het nieuwe erfrecht komt deze functie steeds frequenter voor. Een professionele combinatie van juridische en financiële kennis is hierbij vereist.

Bonnerman & Partners kan deze taak voor u als erfgenamen goed uitvoeren en de vaak lange en procedureel zware activiteiten die bij deze rol behoren voor u op gepaste wijze op zich nemen.